Transport sanitarny w ramach POZ należy zgłaszać
pod numerem telefonu (32) 478 42 04

Opieka pielęgniarki środowiskowej świąteczna i weekendowa
pod numerem tel. 665 544 199

W nagłych zachorowaniach i pogorszeniu stanu zdrowia z zagrożeniem życia dzwonić po pogotowie ratunkowe pod nr 999.

Więcej artykułów