• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg


PROCORDI

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

"Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia."

 


Wyboru lekarza większość ubezpieczonych już dokonała. W tym celu złożyli oni wypełnioną deklarację w wybranej placówce, wskazując konkretnego lekarza. Z różnych przyczyn ubezpieczeni zmieniają lekarza poz. Jeżeli od dokonania poprzedniego wyboru upłynęło 6 kalendarzowych miesięcy, ubezpieczeni nie ponoszą żadnych opłat. Obowiązek wniesienia opłaty rejestracyjnej do NFZ w wysokości 2,5% przeciętnego wynagrodzenia mają natomiast ci ubezpieczeni, którzy bez zgody swojego oddziału NFZ przed upływem 6 miesięcy od poprzedniego wyboru zmienili lekarza p.o.z.


Więcej artykułów