• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg


PROCORDI

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

"Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia."

 


Transport sanitarny w ramach POZ należy zgłaszać
pod numerem telefonu (32) 478 42 04

Opieka pielęgniarki środowiskowej świąteczna i weekendowa
pod numerem tel. 665 544 199

W nagłych zachorowaniach i pogorszeniu stanu zdrowia z zagrożeniem życia dzwonić po pogotowie ratunkowe pod nr 999.


Więcej artykułów