Badania Wstępne

Należy przynieść od pracodawcy skierowanie na badanie wstępne.
Na tym skierowaniu muszą być podane następujące dane:

  • Zagrożenia, wyniki pomiarów i normy.
  • Koniecznie pieczątka i NIP pracodawcy

Za badanie płaci pracodawca. Po wykonaniu badania jest wystawiony rachunek dla pracodawcy lub zbiorcza faktura, jeśli pracodawca ma podpisaną umowę na takie badania.

 

Badania kontrolne

Wykonywane jeśli pracownik przebywał na chorobowym powyżej 31 dni.
Należy przynieść od pracodawcy skierowanie na badanie kontrolne oraz zdolność do pracy od lekarza prowadzącego.

Na skierowaniu od pracodawcy powinny znajdować się następujące dane:

  • Zagrożenia, wyniki pomiarów i normy.
  • Koniecznie pieczątka i NIP pracodawcy.

Za badanie płaci pracodawca. Po wykonaniu badania jest wystawiony rachunek dla pracodawcy lub zbiorcza faktura, jeśli pracodawca ma podpisaną umowę na takie badania.

 

Badania okresowe

Należy przynieść od pracodawcy skierowanie na badanie okresowe

Na skierowaniu od pracodawcy powinny znajdować się następujące dane:

  • Zagrożenia, wyniki pomiarów i normy.
  • Koniecznie pieczątka i NIP pracodawcy.

Za badanie płaci pracodawca.
Po wykonaniu badania jest wystawiony rachunek dla pracodawcy lub zbiorcza faktura, jeśli pracodawca ma podpisaną umowę na takie badania.

Badanie okresowe przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w niektórych przypadkach musi skierowany odbyć konsultacje specjalistyczne u lekarzy specjalistów: okulisty, laryngologa, neurologa.

W zakresie konsultacji specjalistycznych zawarta umowa z:
NZOZ SALUS sp. z o.o
ul. Wrocławska 12A

 

Badania Kierowców:

  1. Do pierwszorazowego wydania prawa jazdy.
  2. Kierowców na zawodowe prawo jazdy.

Należy zgłosić się na czczo, będzie badany poziom cukru we krwi, niekiedy i inne badania.

Koszty badań w pierwszym przypadku pokrywa zainteresowany osobiście.

W drugim przypadku może pokrywać koszty badania Zakład kierujący.

 

Badania do książeczki zdrowia

Należy zgłosić się osobiście do lekarza medycyny pracy.

Mieć przy sobie oprócz książeczki zdrowia dokument tożsamości i PESEL w przypadku aktualizacji książeczki.

Pierwszorazowo obowiązuje badanie kału trzykrotne w stacji sanitarno epidemiologicznej
w Wodzisławiu Śląskim i potwierdzone wpisem do książeczki.

Ten wpis jest aktualny bezterminowo.