LABOLATORIUM - PUNK POBRAŃ DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI

od poniedziałku do piątku 7:00-7:50

 

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza poz, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

I. Badania hematologiczne:
1.    morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym; 
2.    płytki krwi; 
3.    retikulocyty; 
4.    odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5.    poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

II. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
1.      sód; 
2.      potas; 
3.      wapń całkowity; 
4.      żelazo; 
5.      stężenie transferyny; 
6.      mocznik; 
7.      kreatynina; 
8.      glukoza; 
9.      test obciążenia glukozą; 
10.    białko całkowite; 
11.    proteinogram; 
12.    albumina; 
13.    kwas moczowy; 
14.    cholesterol całkowity; 
15.    cholesterol-HDL; 
16.    cholesterol-LDL; 
17.    triglicerydy (TG); 
18.    bilirubina całkowita; 
19.    bilirubina bezpośrednia; 
20.    fosfataza alkaliczna (ALP); 
21.    aminotransferaza asparaginianowa (AST); 
22.    aminotransferaza alaninowa (ALT); 
23.    gammaglutamylotranspeptydaza (GGT); 
24.    amylaza; 
25.    kinaza kreatynowa (CK); 
26.    fosfataza kwaśna całkowita (ACP); 
27.    czynnik reumatoidalny (RF); 
28.    miano antystreptolizyn O (ASO); 
29.    hormon tyreotropowy (TSH); 
30.    antygen HBs-AgHBs; 
31.    VDRL 

III. Badania moczu:
1.    ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu; 
2.    ilościowe oznaczanie białka; 
3.    ilościowe oznaczanie glukozy; 
4.    ilościowe oznaczanie wapnia; 
5.    ilościowe oznaczanie amylazy. 

IV. Badania kału:
1.    badanie ogólne; 
2.    pasożyty; 
3.    krew utajona - metodą immunochemiczną. 

V. Badania układu krzepnięcia:
1.    wskaźnik protrombinowy (INR); 
2.    czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 
3.    fibrynogen. 

VI. Badania mikrobiologiczne:
1.    posiew moczu z antybiogramem; 
2.    posiew wymazu z gardła; 
3.    ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella; 
4.    białko C-reaktywne (CRP). 

VII. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

VIII. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

IX. Zdjęcia radiologiczne:
1.    zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; 
2.    zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; 
3.    zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej; 
4.    zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.